กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุนทรินท์ ปานทวี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0876353521
อีเมล์ : Suntarinjin@gmail.com

นายศราวุธ พรมเทพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปพิชญา หมื่นแก้วคราม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1