ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เ

 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ สกุล

หมายเหตุ

001

นางสาวพัชราภรณ์ อุบลบาล

 

002

นางลัดดาวรรณ ศรีนวลจันทร์

 

003

นายบัญชา วงศ์คำภา

 

004

นางจีราวรรณ์ รัตนะเลิศนภา

 

005

นางสาวกชพรรณ แสงนา

 

006

นายวชิระเดช พังตุ้ย

 

007

นางสาวสาริณี ช่างแคน

 

008

นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์

 

009

นางสาวเมธินี จันทะพงษ์

 

010

นายผดุงชาติ ประทุม

 

011

นายภูษิต จันดา

 

012

นางสาวนัชชา วิทยาภูมิ

 

013

นายพงษ์สรรค์ พันสอน

 

014

นางสาวณัฐกฤตา ทศภานนท์

 

015

นางสาวทิพวรรณ รามฤทธิ์

 

016

นายวุฒิภัทร บุตรธนู

 

017

นายอนุสรณ์ ไตรฆ้อง

 

018

นางสาวกรรณิกา บุญยัง

 

 

 

 

 

หมายเหตุ        ประกาศโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ได้ในเอกสารที่แนบมาให้ดาวโหลดนะครับ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2557,00:00   อ่าน 1037 ครั้ง